امروز :
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
بازدید امروز
100
بازدید دیروز
194
بازدید کل
236,288
فرایند پذیرش مقالات
  1. پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین توسط کارشناس نشریه بررسی خواهد شد (لطفا جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید).
  2. در صورت گذر از مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع با محورهای نشریه، توسط سردبیر مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. این مرحله معمولا یک هفته به طول خواهد انجامید.
  3. در صورت گذر از مرحله دوم، مقاله به دو داور ارسال خواهد شد. فرآیند داوری مقالات بدین شرح است:

اگر  دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.

اگر نظر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد، مقاله برای بازنگری به نویسنده داده خواهد شد.

اگر نظر یک داور، بازنگری کلی و داور دیگر، رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس مورد 1 و 2 تصمیم گرفته خواهد شد.

  1. پس از اینکه نویسنده، مقاله را بر اساس نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، مقاله به یکی از داوران برای ارزیابی تطبیقی داده خواهد شد.
  2. داوری نهایی و تعیین وضعیت مقاله (مقالات پس از تأیید نهایی سردبیر، دبیر تخصصی و هیأت تحریریه، پذیرش می شوند)
  3. در صورت پذیرش نهایی مقاله، قرارگرفتن مقاله‌ پذیرفته‌شده در لیست ویراستاری
  4. اختصاص مقاله به یک شماره از نشریه و مشخص‌شدن شماره صفحات
  5. انتشار نسخه آنلاین مقاله براساس برنامه زمان‌بندی

هر هفته ایمیلی برای یادآوری به داوران ارسال می‌شود و در صورت عدم داوری مقاله پس از دو هفته، مقاله از داور پس گرفته شده و به داور جدید داده خواهد شد. با توجه به میزان اصلاحات درخواستی و نقطه نظرات داوران و سرعت و دقت انجام اصلاحات توسط نویسندگان، اخذ پذیرش در این نشریه حدود 1 الی 2 ماه (در صورت تأیید نهایی داوران) به طول خواهد انجامید.