امروز :
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
بازدید امروز
138
بازدید دیروز
194
بازدید کل
236,326
منا چهل پسران* و سید احمد موسوی و مهدیه اصفهانی
صفحات 1 - 21

مشاهده مقاله 106 بازدید دانلود (PDF)

طیبه جمشیدی* و غریبه اسماعیلی کیا و علی صیادی سوماری و کاوه پرندین و محمد امین امرایی
صفحات 22 - 44

مشاهده مقاله 81 بازدید دانلود (PDF)

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

دکتر مهدی فرجی

مدیرمسئول

دکتر شعیب رستمی

سردبیر

دکتر محمدعلی آقایی

 

اعضای هیأت تحریریه

دکتر غریبه اسماعیلی کیا

دکتر محمدعلی آقایی

دکتر موسی بزرگ اصل

دکتر پریساسادات بهبهانی‌نیا

دکتر احمد خدامی‌پور

دکتر حلیمه رحمانی

دکتر شعیب رستمی

دکتر مهدی فرجی

دکتر سیدمحمود موسوی شیری

دکتر احمد یعقوب‌نژاد

دکتر نورمحمد یعقوبی

 

اعضای هیأت تحریریه بین‌المللی

دکتر سلیمان آروا

دکتر مرال اوژان

دکتر مسعود عزیزخانی

دکتر حسن یزدی‌فر

 

شاپا الکترونیکی: 3135 - 2717

شماره پروانه انتشار: 87097