دوره 2، شماره 3 (پیاپی 5)، پاییز 1400، صفحات 42 - 51
نویسندگان : علیرضا آقایی قهی * و فاطمه نوری

چکیده :
حسابداری بخش عمومی و آموزش آن در حرفه حسابداری، مورد توجه چندانی قرار نگرفته و رهنمودها در این زمینه نیز، فراگیر نبوده است. از این رو حسابداران این حیطه و سایر افراد در رشته های دیگر که به نوعی با این حرفه سر و کار دارند، اغلب با مشکلات اجرایی و مفهومی روبرو هستند. این مقاله به مزایای شیوه‌های فعال یادگیری در آموزش حسابداری بخش عمومی می‌پردازد و ویژگی‌های آموزش این شیوه‌ها را به دانشجویان مدیریت متذکر می‌شود. از آنجایی که دانشجویان مدیریت در دانشگاه یا برنامه‌های ضمن خدمت شغلی از پیش‌زمینه حسابداری و بودجه ریزی لازم برخوردار نیستند، از این رو تمرکز آموزش باید بر درک حسابداری باشد و نه روی نکات فنی که اطلاعات حسابداری را به دست می‌دهند. چنانچه از ابزارهای فعال یادگیری استفاده کنیم که با وضعیت واقع‌بینانه مالی دولت‌ها مطابق بوده و کاربرپسند و قابل درک باشد، منتفع خواهیم شد. در مقاله حاضر ضمن بررسی مباحث نوین آموزش حسابداری بخش عمومی، یک نرم‌افزار آموزشی جدید که در کشور یونان بهره برداری شده است نیز معرفی می شود که در فرآیند آموزشی بخش عمومی می تواند مفید باشد.

کلمات کلیدی :
آموزش حسابداری بخش عمومی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابزارهای فعال یادگیری، یادگیری الکترونیکی، نرم افزارهای آموزشی بخش عمومی.


مشاهده مقاله
1,170
دانلود
344
تاریخ دریافت
۰۹ تیر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۱ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۱۴ شهریور ۱۴۰۰