دوره 3، شماره 1 (پیاپی 7)، بهار 1401، صفحات 19 - 31
نویسندگان : شعیب رستمی و محمد گلپور شیخانی *

چکیده :
امروزه فناوری بلاک‌چین در امور مالی و بخش خصوصی رواج بسیاری یافته است و مزایای کاربردی آن برای همگان روشن است. اما در بخش عمومی، شرایط متفاوت است. یک چالش کلیدی در پشت پرده پذیرش بلاک‌چین در بخش عمومی، درک پویایی حاکمیت بلاک‌چین است. در مقاله حاضر بر اساس مرور ادبیات سیستماتیک، رویکردهای مختلف برای حاکمیت بلاک‌چین تحلیل می¬گردد و یک چارچوب نظری جامع برای مطالعه تصمیمات حاکمیت بلاک‌چین در بخش عمومی ایجاد می¬گردد. این چارچوب 9 نوع تصمیم حاکمیتی (طراحی زیرساخت، طراحی کاربردی، قابلیت همکاری، مکانیزم تصمیم¬گیری، مکانیزم تشویقی، مکانیزم اجماع، سازماندهی دولت، پاسخگویی دولت و کنترل دولت) را در سه سطح تحلیل (خُرد، میانی و کلان) دسته¬بندی می¬کند. این مقاله با تکیه بر نظریه‌ها و مفاهیم مدیریت عمومی نوین، پیامد انتخاب‌های مختلف حاکمیتی در هر سطح از حکمرانی را روشن می‌کند و مقدمه‌ای را برای محققان و دست¬اندرکاران در طراحی سیستم‌های مبتنی بر بلاک‌چین در بخش عمومی فراهم می‌کند.

کلمات کلیدی :
بلاک‌چین، بخش عمومی، بیتکوین و اتریوم، مدیریت عمومی نوین، دولت الکترونیک.


مشاهده مقاله
758
دانلود
159
تاریخ دریافت
۱۶ دی ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۰۶ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۱۹ فروردین ۱۴۰۱