دوره 2، شماره 4 (پیاپی 6)، زمستان 1400، صفحات 85 - 93
نویسندگان : مهدی فرجی *

چکیده :
همه‌گیری مستمر کووید-19 فشار قابل توجهی بر دولت‌ها، از نظر مالی و حفظ ارائه مؤثر خدمات عمومی ‌وارد کرده است. تجربه انگلستان در ارتباط با صورت¬های مالی تلفیقی دولت (WGA) نشان می‌دهد که اولاً، اگرچه این ابزار نوشداروی تمامی مشکلات نیست، اما WGA دارایی‌ها و بدهی‌هایی را برجسته نموده (مانند بدهی‌های بازنشستگی آینده، ادعاهای سهل‌انگاری بالینی و تعهدات مشارکت عمومی - خصوصی) که در حال حاضر تحت پوشش اصول حسابداری دولتی قرار ندارند. ثانیاً شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد WGA به برنامه‌ریزی کمک می‌کند، تصمیم‌گیری در مورد استفاده از دارایی‌ها را تسهیل می‌کند، شفافیت مالی بخش عمومی ‌را افزایش می‌دهد و به گفتگوها در مورد مدیریت ریسک بلندمدت و سیاست‌های مالی کمک می‌کند. انتهای سال 2021 زمانی است که 10 سال از انتشار اولین صورت¬های مالی تلفیقی دولتی در انگلستان می‌گذرد که نشان‌دهنده اولین مجموعه صورت‌های مالی حسابرسی شده است که مطابق با استانداردهای بین‌المللی حسابداری برای بخش عمومی‌ انگلستان تهیه شده است. با توجه به اینکه دولت‌ها در سراسر جهان منابع قابل توجهی را برای نوسازی شیوه‌ها و سیستم‌های گزارشگری مالی خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، باید این مسئله را در نظر بگیریم که آیا این تغییرات با افزایش ارزش پولی همراه خواهند بود و اینکه آیا منتج به منافع ملموسی خواهند شد یا خیر. به دلیل نیاز به تحقیقات بیشتر برای پی¬بردن به مزایای عملی اصلاحات حسابداری بخش عمومی، مقاله حاضر به بررسی سودمندی WGA در کشوری مانند انگلستان می‌پردازد و محدودیت‌ها و چالش‌های پیش رو را بیان می‌کند. با توجه به افزایش تعهدات آینده و افزایش سطح بدهی، این مقاله توضیح می‌دهد که چگونه اطلاعات WGA می‌تواند به تصمیم‌گیری دولت¬ها کمک کند.

کلمات کلیدی :
صورتهای مالی تلفیقی دولت، بخش عمومی، کووید-19، انگلستان.


مشاهده مقاله
797
دانلود
235
تاریخ دریافت
۱۱ آبان ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۰۱ دی ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۰۲ بهمن ۱۴۰۰