دوره 3، شماره 1 (پیاپی 7)، بهار 1401، صفحات 59 - 69
نویسندگان : سعید رضائی *

چکیده :
در بخش عمومی، فهرست حساب¬ها (CoA) برای کنترل سوابق حسابداری اهمیت دارند. آنها تکیه گاهی برای تهیه صورت¬های مالی صحیح و قابل اعتماد و گزارشگری تلفیقی می¬باشند. CoAهای استانداردشده در سطح ملی مطلوب هستند، اما لازم است ویژگی‌های حوزه‌های مختلف بخش عمومی و همچنین هم¬آهنگ¬سازی با طبقه‌بندی‌های بودجه و آمارهای مالی دولت (GFS) نیز در نظر گرفته شوند. برخورداری از رهنمودهای گسترده¬ی بین¬المللی برای هر کشور به¬منظور ایجاد و توسعه CoA مربوط به خود و در عین حال، تقویتِ هم¬آهنگ¬سازی گزارشگری مالی بخش عمومی، مقایسه¬ی بهتر اثرات مالی در دوره¬های دشواری مثل دوره¬ی همه¬گیری کووید 19 را امکان¬پذیر می¬سازد. مقاله¬ی حاضر به ایجاد فهرست حساب‌های استانداردشده (CoAs) در حسابداری و گزارشگری بخش عمومی می-پردازد. در این مقاله به¬طور خاص بر موضوعات مربوط به نقشی که CoAها در سطح ملی دارند یا باید داشته باشند، نکات فنیِ اصلی آنها و نیز تأثیر مورد انتظار برای استفاده از آنها به عنوان یک ابزار دفترداری بر صحت سوابق حسابداری و نهایتاً بر قابل اتکا بودن و کاربردی بودن اطلاعات مالی حاصل از آنها در اهداف مختلف، تمرکز می¬شود. همچنین شواهد بدست آمده از یک نظرسنجی در مورد تهیه-کنندگان و تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری در سطح ملی و بین¬المللی در کشورهایی نظیر بلژیک، برزیل، استونی و پرتغال ارائه شده¬اند.

کلمات کلیدی :
حسابداری بخش عمومی، بودجه، فهرست حساب‌های بخش عمومی، آمارهای مالی دولت.


مشاهده مقاله
95
دانلود
26
تاریخ دریافت
۰۲ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۸ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۱۴ تیر ۱۴۰۱