امروز : شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹
شماره‌های پیشین نشریه
بانک ها و نمایه نامه ها
آمار بازدید سایت
بازدید امروز :
28
بازدید دیروز :
60
بازدید کل :
9957
دوره و شماره : دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 1 - 104
شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول

دکتر مهدی فرجی

سردبیر

دکتر شعیب رستمی

 

اعضای هیأت تحریریه

دکتر غریبه اسماعیلی کیا

دکتر محمدعلی آقایی

دکتر موسی بزرگ اصل

دکتر پریساسادات بهبهانی نیا

دکتر تیمور جباری

دکتر احمد خدامی پور

دکتر حلیمه رحمانی

دکتر سیدمحمود موسوی شیری

دکتر نورمحمد یعقوبی

دکتر احمد یعقوب نژاد

 

شاپا: 3135 - 2717

شماره پروانه انتشار: 87097

جلد نشریه
Poster